BAŞKANIN MESAJITARİHÇEVİZYON ~ MİSYONDEĞERLERKALİTE POLİTİKASI
                                                       GRUP ŞİRKETLERİ
                                                                                        TAMAMLANAN PROJELERDEVAM EDEN PROJELER
                                                                                                                                                     İ.K. POLİTİKAMIZBAŞVURU

 

  ~ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ ~

 

Ortakçı Grubu, çalışanlarını bir aile olarak görür.

Ortakçı Grubu, bu kavramı gönül ve güç birliği içinde geleceğe bakma düşüncesinin bir ifadesi olarak benimseyen, çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştirebilen ve yaptığı her çalışma ile değer yaratan kişilerden oluşan bir ailedir.
  • Uyum ve Gelişim: Ortakçı felsefesi, vizyonu, misyonu ve ilkelerini uygulayabilecek; kendini, takımını ve şirketini geliştirecek; teknolojideki gelişmeleri takip eden, uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını gruba kazandırmak.

  • Dinamizm: Grup şirketlerinin, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak, çalışanlara; çağdaş, rahat ve güvenli iş ortamı sunmak.

  • Maksimum Performans: İnsan Kaynakları’nın en etkili ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün grup hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek.

  • Bireysel Gelişim: Bireysel gelişimin iş gelişimine doğrudan yansıyacağı inancıyla çalışanların sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği çalışma ortamını sağlamak.

Ortakçı Grubu'nda Temel Yetkinlikler

  • Takım Çalışması: Takım arkadaşları ile işbirliği ve uyum içinde çalışmak, zor koşullarda dahi, olumlu yaklaşım ve başarma azmi ile motivasyonu yüksek tutmak ve sinerji yaratmak.

  • Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini saptamak ve etkin bir şekilde yorumlayarak, kaliteli hizmete ilgi ve bağlılık göstermek.

  • Güvenilirlik: Çalışanların sözleri ve düşünceleri ile tutarlı davranışlar sergilemelerini, üstlendiği görevleri, zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için sorumluluk almalarını sağlamak.

  • Planlama Becerisi: İşe ilişkin amaçlara ulaşmak için zaman ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde kullanacak planları oluşturmak, faaliyetleri, önceliklerine ve işbirliği gereklerine göre düzenlemek.

  • İletişim: Bilgiyi, sözlü ve yazılı bir biçimde ilgili kişilere aktararak; konuyu açık bir şekilde ortaya koymak. Soru sorma ve çift yönlü iletişimi sağlamak.

İK sayfamız için tıklayınız.