Vaziyet
Planı:

Toplam 10 blok ve 1 sosyal tesisten oluşmaktadır.

geri